Lura Misjonsforsamling

 

Lura Misjonsforsamling (LM) er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og står bak det meste av virksomheten på bedehuset.

Også andre misjoner inviteres til å ha møter, oftest i LMs regi.

 

Faste søndagsmøter og bønnemøter på onsdager. Se ellers kalender.

 

 

Kontaktperson: Ragnar Dirdal

Lube-gjengen

 

Kor for gutter og jenter fra 5 år. Koret opptrer fra tid til annen hovedsaklig på arrangement på huset.

 

Øvelse mandager fra 1715 til 1815.

 

 

Kontaktperson: Ingunn Haugen

Loftet

 

Gutte- og jentelag for barn fra 1. klasse og oppover.

 

Ulike hobby-aktiviteter og lek/spill i akivitetsrom.

 

Mandager fra 1800 til 1900 (felles andakt med koret).

 

 

Kontaktperson: Malene Egeland

Mandagsklubben

 

Aktiviteter, spill og lek i gymsalen til Tryggheim Forus for gutter og jenter fra 5. klasse og oppover.

 

Oppmøte og andakt på Lura bedehus.

 

Mandager fra 1915 til 2030.

 

 

Kontaktperson: Aina Helland

Lube barnehage

 

Barnehagen anses som en del av arbeidet til Lura bedehus. Barnehagen eies og drives formelt av NLM-barnehagene AS. Eierstyret består av personer fra Lura bedehus

 

 

Daglig leder: Margrethe Byrkjedal og Kristin Askeland

Lura bedehus

 

Lura bedehus er organisert som et foretak. Deres hensikt er å legge tilrette for ønsket virksomhet i henhold til bedehusets vedtatte lover.

Lura bedehus har eget styre.

 

 

Kontaktperson: Malene Egeland