Lura Misjonsforsamling

 

Lura Misjonsforsamling (LM) er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og står bak det meste av virksomheten på bedehuset.

Også andre misjoner inviteres til å ha møter, oftest i LMs regi.

 

Faste søndagsmøter og bønnemøter på onsdager. Se ellers kalender.

 

 

Kontaktperson: Oddvar Egeland

Lube-gjengen

 

Kor for gutter og jenter fra 5 år. Koret opptrer fra tid til annen hovedsaklig på arrangement på huset.

 

Øvelse mandager fra 1730 til 1845. Annenhver mandag, motsatt av Loftet.

 

 

Kontaktperson: Rebekka Egeland

Loftet

 

Gutte- og jentelag for barn fra 1. klasse og oppover.

 

Ulike hobby-aktiviteter og lek/spill i akivitetsrom.

 

Mandager fra 1730til 1845. Annenhver mandag, motsatt av Lube-gjengen.

 

 

Kontaktperson: Malene Egeland

Mandagsklubben

 

Aktiviteter, spill og lek i gymsalen til Tryggheim Forus for gutter og jenter fra 5. klasse og oppover.

 

Oppmøte og andakt på Lura bedehus.

 

Mandager fra 1900 til 2015.

 

 

Kontaktperson: Asgeir Egeland

Lube barnehage

 

Barnehagen anses som en del av arbeidet til Lura bedehus. Barnehagen eies og drives formelt av NLM-barnehagene AS. Eierstyret består av personer fra Lura bedehus

 

 

Kontakt: post@lube.no

Lura bedehus

 

Lura bedehus er organisert som et foretak. Deres hensikt er å legge tilrette for ønsket virksomhet i henhold til bedehusets vedtatte lover.

Lura bedehus har eget styre.

 

 

Kontaktperson: Per Austvik