Ta gjerne kontakt med oss!

✧✧

Send epost til post@lurabedehus.no . Vi forsøker så godt som mulig å svare på henvendelser. Melding videresendes den vi tenker best kan svare.

  • Spørsmål/saker vedr. møter og aktiviteter på bedehuset går som oftest til Lura Misjonsforsamling og/eller ulike lagsledere.
  • Spørsmål/saker vedr. bygg/eiendom o.l. går til (hus-)styret for Lura Bedehus. (PS: Lura bedehus leies ikke ut eksternt)
  • Spørsmål/saker vedr. Lube barnehage bes sendt direkte til barnehagen: post@lube.no