Velkommen til Lura Bedehus

Søndagsmøtene og barnearbeidet er sentrale aktiviteter på bedehuset. I hovedsak står Lura Misjonsforsamling bak arbeidet som drives. Deres nedfelte formål «søkes oppnådd ved forkynnelse av Guds ord, ved hus- og sykebesøk, møter med bønn, samtaler og lignende».

I henhold til Lura bedehus’ lover skal det her drives kristent arbeid «i overensstemmelse med Guds ord således som dette forståes innen den lutherske bekjennelse».

Lura Misjonsforsamling er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband.

Les mer om arbeidet under «informasjon«.

Lura bedehus huser også Lube barnehage som eies og drives av NLM-barnehagene AS.