Oppstart av Loftet

Barnelagen starter opp mandag 28 august kl. 17:30.

Alle barn, gamle og nye, i 1.-4. klasse er hjertelig velkommen!