Kalendersider

14. mars 2021
 • Kveldsmøte
  Kl. 19:00

  Taler: Ove Sandvik

19. mars 2021
 • Møtehelg
  Kl. 19:00

  Tor André Haddeland sammen med Frelste syndere

20. mars 2021
 • Møtehelg
  Kl. 19:00

  Tor André Haddeland sammen med Frelste syndere

21. mars 2021
 • Møtehelg
  Kl. 11:00

  Tor André Haddeland sammen med Frelste syndere

5. april 2021
 • Kveldsmøte
  Kl. 19:00

  Taler: Kolbjørn Bø

11. april 2021
 • Formiddagsmøte
  Kl. 11:00

  Taler: Steinar Harestad

18. april 2021
 • Kveldsmøte Jorun Hamre
  Kl. 19:00

25. april 2021
 • Kveldsmøte
  Kl. 19:00

  Taler: Egil Skutlaberg

27. april 2021
 • Bibelundervisning
  Kl. 19:00

  Med Magne Vatland

28. april 2021
 • Bibelundervisning
  Kl. 19:00

  Med Magne Vatland

29. april 2021
 • Bibelundervisning
  Kl. 19:00

  Med Magne Vatland

2. mai 2021
 • Formiddagsmøte
  Kl. 11:00

  Taler: Jarle Mong

9. mai 2021
 • Formiddagsmøte
  Kl. 11:00

24. mai 2021
 • Kveldsmøte
  Kl. 19:00

  Med nattverd

30. mai 2021
 • Formiddagsmøte
  Kl. 11:00

  Taler: Øyvind Solheim

6. juni 2021
 • Kveldsmøte
  Kl. 19:00

  Taler: Preben Solvang

13. juni 2021
 • Formiddagsmøte
  Kl. 11:00

  Avsluttning