Hovedkalender

6. desember 2020
  • Kveldsmøte m/ Birger Helland. Nattverd

    Kl. 19:00

13. desember 2020
  • Formiddagsmøte

    Kl. 00:00

    Trond Kjartan Michalsen fra Åpne Dører