Hovedkalender

14. mars 2021
  • Kveldsmøte
    Kl. 19:00

    Taler: Ove Sandvik

19. mars 2021
  • Møtehelg
    Kl. 19:00

    Tor André Haddeland sammen med Frelste syndere