Informasjon


Lura Misjonsforsamling

Lura Misjonsforsamling (LM) er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og står bak det meste av virksomheten på bedehuset. Også andre misjoner inviteres til å ha møter, oftest i LMs regi. Faste søndagsmøter og bønnemøter på onsdager. Se ellers kalender.

Forus Ung

Forus Ung er et ungdomstilbud for deg som går i 8.klasse og oppover. Her får du høre om Jesus og ha det kjekt med andre ungdommer. Forus Ung er på Lura Bedehus annenhver fredag kl. 20.00. Du er hjertelig velkommen!

Sjekk Forus Ung sin facebook-side for mer informasjon:

Lube-gjengen

Kor for gutter og jenter fra 1. klasse oppover. Koret opptrer fra tid til annen hovedsaklig på arrangement på huset. Øvelse mandager fra 17:30 til 19:00. Annenhver mandag, motsatt av Loftet.

Loftet

Gutte- og jentelag for barn fra 1. til 4. klasse. Ulike hobby-aktiviteter og lek/spill i akivitetsrom. Mandager fra 17:30 til 19:00. Annenhver mandag, motsatt av Lube-gjengen.

Lube Barnehage

Barnehagen anses som en del av arbeidet til Lura bedehus. Barnehagen eies og drives formelt av NLM-barnehagene AS. Eierstyret består av personer fra Lura bedehus.

Hjemmeside: http://lube.barnehage.no/

Kontakt: post@lube.no

Lura Bedehus

Lura bedehus er organisert som et foretak. Deres hensikt er å legge tilrette for ønsket virksomhet i henhold til bedehusets vedtatte lover. Lura bedehus har eget styre.