Kalender

22. januar 2021
 • Unge voksne-møte med Misjon Sarepta

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:30

24. januar 2021
 • Kveldsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Trond Kjartan Michalsen fra Åpne Dører

31. januar 2021
 • Formiddagsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 11:00

  Taler: Enok Kråkenes

7. februar 2021
 • Formiddagsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 11:00

  Taler: Enok Thorsen

14. februar 2021
 • Formiddagsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 11:00

  Taler: Martin Lindhjem

19. februar 2021
 • Unge voksne-møte med Misjon Sarepta

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:30

7. mars 2021
 • Kveldsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Nattverd

14. mars 2021
 • Kveldsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Taler: Ove Sandvik

19. mars 2021
 • Møtehelg

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Tor André Haddeland sammen med Frelste syndere

 • Unge voksne-møte med Misjon Sarepta

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:30

20. mars 2021
 • Møtehelg

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Tor André Haddeland sammen med Frelste syndere

21. mars 2021
 • Møtehelg

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 11:00

  Tor André Haddeland sammen med Frelste syndere

5. april 2021
 • Kveldsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Taler: Kolbjørn Bø

11. april 2021
 • Formiddagsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 11:00

  Taler: Steinar Harestad

16. april 2021
 • Unge voksne-møte med Misjon Sarepta

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:30

25. april 2021
 • Kveldsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Taler: Egil Skutlaberg

27. april 2021
 • Bibelundervisning

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Med Magne Vatland

28. april 2021
 • Bibelundervisning

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Med Magne Vatland

29. april 2021
 • Bibelundervisning

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Med Magne Vatland

2. mai 2021
 • Formiddagsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 11:00

  Taler: Jarle Mong

14. mai 2021
 • Unge voksne-møte med Misjon Sarepta

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:30

24. mai 2021
 • Kveldsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Med nattverd

30. mai 2021
 • Formiddagsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 11:00

  Taler: Øyvind Solheim

6. juni 2021
 • Kveldsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:00

  Taler: Preben Solvang

11. juni 2021
 • Unge voksne-møte med Misjon Sarepta

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 19:30

13. juni 2021
 • Formiddagsmøte

  Alle arrangement på bedehuset er midlertidig avlyst!

  Kl. 11:00

  Avsluttning