Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss!

Send oss en melding gjennom kontaktskjema eller send oss en mail på post@lurabedehus.no.
Vi forsøker så godt som mulig å svare på henvendelser. Melding videresendes den vi tenker best kan svare.

Spørsmål/saker vedr. møter og aktiviteter på bedehuset går som oftest til Lura Misjonsforsamling og/eller ulike lagsledere.
Spørsmål/saker vedr. bygg/eiendom o.l. går til (hus-)styret for Lura Bedehus. (PS: Lura bedehus leies ikke ut eksternt)
Spørsmål/saker vedr. Lube barnehage bes sendt direkte til barnehagen: post@lube.no