Styre

Her er oversikt over styre og eldsteråd i Lura misjonsforsamling:

Styre

  • Oddvar Egeland (formann) 41 21 59 46
  • Aina Helland
  • Sebastian Birgersson
  • Mariann Eftevand
  • Ove Eikje
  • Torstein Mangelrød (1. vara)

Eldsteråd