Styre

Her er oversikt over styre og eldsteråd i Lura misjonsforsamling:

Styre

  • Asgeir Egeland (formann) 994 56 386
  • Heidi Jekteberg
  • Mariann Eftevand
  • Sebastian Birgersson
  • Julianne Jensen
  • Torstein Mangelrød (1. vara)

Eldsteråd